نویسنده = الهام مسلمی
بررسی بیان ژن 1ESR در نمونه‌های بلوک پارافینه‌ی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2324-2332

مریم قنبریان علویجه؛ الهام مسلمی؛ امیر ایزدی


شناسایی یوبیکوئیتین D از بافت‌های پارافینه، در بیماران مبتلا به سرطان روده‌ی بزرگ

دوره 32، شماره 291، مرداد و شهریور 1393، صفحه 972-981

امیر ایزدی؛ الهام مسلمی؛ سید محمد پورحسینی؛ وحید رضا یاسایی؛ حمیدرضا خیری منجیلی؛ حمیدرضا الیکایی