نویسنده = ������������������ ������ ��������
شناسایی یوبیکوئیتین D از بافت‌های پارافینه، در بیماران مبتلا به سرطان روده‌ی بزرگ

دوره 32، شماره 291، مرداد و شهریور 1393، صفحه 972-981

امیر ایزدی؛ الهام مسلمی؛ سید محمد پورحسینی؛ وحید رضا یاسایی؛ حمیدرضا خیری منجیلی؛ حمیدرضا الیکایی