نویسنده = محمد رفیعی‌نیا
تهیه‌ی داربست نانوالیاف فیبرین/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی جهت کاربرد در مهندسی بافت

دوره 34، شماره 388، مرداد و شهریور 1395، صفحه 737-744

علی والیانی؛ علی صمدی؛ بتول هاشمی بنی؛ محمد رفیعی‌نیا


مقایسه‌ی تأثیر داربست‌های بر پایه‌ی ابریشم بر تمایز کندروسیت‌های خرگوشی

دوره 32، شماره 286، خرداد و تیر 1393، صفحه 740-751

میترا نعیمی؛ محمدحسین فتحی؛ محمد رفیعی‌نیا؛ شاهین بنکدار