نویسنده = ���������������� ����������
بررسی تأثیر اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های بنیادی چربی بر بقا و تمایز عصبی سلول‌های PC12

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1578-1583

10.22122/jims.v36i509.10855

سمیرا شریعتی؛ نوشین امیرپور؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی


تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان به سلول‌های عصبی با استفاده از محیط رویی آن‌ها

دوره 35، شماره 435، مرداد و شهریور 1396، صفحه 726-730

شیوا امیری‌زاده؛ حسین صالحی؛ بتول هاشمی‌بنی؛ حمید بهرامیان؛ نوشین امیرپور


بررسی تأثیر هم‌کشتی سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر بقا و مهاجرت سلول‌های شبکیه در محیط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1544-1549

لیلا ناصری؛ نوشین امیرپور؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی


نقش سلول‌های ستیغ عصبی در تکامل چشم و گوش

دوره 33، شماره 358، آذر و دی 1394، صفحه 1943-1952

شاهین روحی؛ حسین صالحی؛ نوشین امیرپور