نویسنده = اسماعیل ایزدپناه
بررسی تأثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موش صحرایی

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 316-325

بابک زنجانی؛ محمد رامان مولودی؛ اسماعیل ایزدپناه؛ کامبیز حسن زاده


اثر عصاره‌ی هیدروالکلی دارچین بر تشنج القا شده توسط استریکنین در موش سوری

دوره 32، شماره 299، مهر و آبان 1393، صفحه 1388-1395

سبا قادرخانی؛ محمد رامان مولودی؛ اسماعیل ایزدپناه؛ راشد محمدی؛ امین رستمی؛ پیام خماند؛ کامبیز حسن‌زاده