نویسنده = داریوش مرادی فارسانی
مقایسه‌ی اثر افزودن کتامین به سدیم تیوپنتال و پروپوفول بر کیفیت آرام‌بخشی در جراحی آب مروارید با فیکوامولسیفیکاسیون تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی داخل وریدی

دوره 42، شماره 757، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 104-112

10.48305/jims.v42.i757.0104

سید مرتضی حیدری زواره‌ای؛ داریوش مرادی فارسانی؛ سیدعلی اکبر مرتضوی؛ فاطمه سادات آل ابطحی


مقایسه‌ی تأثیر تجویز وریدی و یا زیرجلدی متوکلوپرامید بر درد و تهوع پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم

دوره 39، شماره 641، آذر و دی 1400، صفحه 681-687

10.22122/jims.v39i641.14182

حمید حاجی غلام سریزدی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ فاطمه پناهی


بررسی اثر قطره‌ی چشمی تتراکائین در مقایسه با دارونما بر رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم

دوره 36، شماره 474، خرداد و تیر 1397، صفحه 317-323

10.22122/jims.v36i474.9475

مجتبی رحیمی؛ مهرداد اسدی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ علی صفائی؛ مریم لطفی


بررسی ارتباط شاخص‌‌های گازهای خون شریانی با شاخص‌های گازهای ترشحات بزاق در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1088-1093

سید تقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ فروغ امیدی


بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر درد، تهوع و استفراغ، میزان مصرف مخدر و داروی هوشبر مورد نیاز در اعمال جراحی پیوند قرنیه و ترمیم جداشدگی شبکیه

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 278-284

مجتبی رحیمی ورپشتی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ آنسه صالح‌نیا؛ کامران منتظری؛ امیر شفا


بررسی تأثیر سن و جنسیت بر شدت درد حاد بعد از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی

دوره 34، شماره 414، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1627-1633

داریوش مرادی فارسانی؛ خسرو نقیبی؛ شیوا طاهری؛ بابک علی کیایی؛ مجتبی رحیمی ورپشتی