نویسنده = محمد رضا هدایتی مقدم
بررسی شیوع عفونت لنفوتروپیک انسانی سلول T نوع 2 (HTLV- II) در جمعیت عمومی مشهد

دوره 32، شماره 316، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2261-2268

هوشنگ رفعت‌پناه؛ محمد رضا هدایتی مقدم؛ فرهاد فتحی مقدم؛ حمید رضا بیدخوری؛ سید خسرو شمسیان؛ ساناز احمدی؛ لیلا سوقندی؛ محمود رضا آذرپژوه؛ عبدالرحیم رضایی؛ رضا فریدحسینی؛ نرگس ولی‌زاده؛ علی بازارباشی