نویسنده = عباسعلی پورآذر
370-miR در سرطان پستان

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 924-931

حلیمه ملایی‌نژاد؛ ناهید اسکندری؛ عباسعلی پورآذر؛ علیرضا عندلیب؛ منصور صالحی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی


تولید پروتئین G ویروس وزیکولار استوماتیتیس (VSVG) و بررسی اثرات سایتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی سینه

دوره 33، شماره 325، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 221-230

فرشته قندهاری؛ ماندانا بهبهانی؛ عباسعلی پورآذر؛ زهرا نورمحمدی