نویسنده = ���������������� ����������
بررسی توزیع دوز در اسکنر CT با استفاده از فانتوم‌های Polymethyl methacrylate (PMMA) استوانه‌ای

دوره 32، شماره 309، آذر و دی 1393، صفحه 1918-1932

نفیسه برنجکوب؛ محمدباقر توکلی؛ کیوان جباری؛ شهرام منادی؛ حمیدرضا رهنما فلاورجانی