نویسنده = �������������� ����������
مقایسه‌ی تأثیر تزریق موضعی گلوکانتیم همراه با گلیکولیک اسید 70 درصد و سالیسیلیک اسید 20 درصد با تزریق موضعی گلوکانتیم به تنهایی در درمان Leishmaniasis جلدی حاد

دوره 34، شماره 416، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1693-1698

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ فریدا غضنفرپور؛ فاطمه سخنوری؛ نازلی انصاری؛ آسیه حیدری؛ مهرداد مهام


بررسی عوارض پوستی گلوکانتیم موضعی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی

دوره 33، شماره 338، مرداد و شهریور 1394، صفحه 884-890

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ زهره نیلفروشان؛ فریبا جعفری؛ آسیه حیدری؛ نازلی انصاری


درمان زخم پای بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از درمان استاندارد

دوره 32، شماره 319، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2425-2431

فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ نازلی انصاری؛ آسیه حیدری؛ بهجت طاهری


درمان زخم مقاوم دیابتی با استفاده از تری‌کلرو استیک اسید و فیبروبلاست؛ گزارش دو مورد

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2252-2259

محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ منصور سیاوش؛ آسیه حیدری؛ نازلی انصاری؛ امیرحسین سیادت