نویسنده = ������������ ��������
مقایسه‌ی تأثیر تزریق موضعی گلوکانتیم همراه با گلیکولیک اسید 70 درصد و سالیسیلیک اسید 20 درصد با تزریق موضعی گلوکانتیم به تنهایی در درمان Leishmaniasis جلدی حاد

دوره 34، شماره 416، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1693-1698

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ فریدا غضنفرپور؛ فاطمه سخنوری؛ نازلی انصاری؛ آسیه حیدری؛ مهرداد مهام


بررسی مقایسه‌ای، اضطراب، افسردگی، استرس و کیفیت زندگی در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به آکنه

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2309-2315

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ نیلوفر حمیدی نسب؛ محمدرضا نیلی‌پور طباطبایی؛ آسیه حیدری؛ سید محسن حسینی


بررسی عوارض پوستی گلوکانتیم موضعی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی

دوره 33، شماره 338، مرداد و شهریور 1394، صفحه 884-890

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ زهره نیلفروشان؛ فریبا جعفری؛ آسیه حیدری؛ نازلی انصاری


بررسی علل شکایت‌های مربوط به پوست و زیبایی در دفاتر سازمان‌ پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال‌های 1381 تا 1392

دوره 33، شماره 340، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1011-1018

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ محسن رحمانیان؛ فردین مردانی؛ آسیه حیدری


درمان زخم پای بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از درمان استاندارد

دوره 32، شماره 319، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2425-2431

فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ نازلی انصاری؛ آسیه حیدری؛ بهجت طاهری


درمان زخم مقاوم دیابتی با استفاده از تری‌کلرو استیک اسید و فیبروبلاست؛ گزارش دو مورد

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2252-2259

محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ منصور سیاوش؛ آسیه حیدری؛ نازلی انصاری؛ امیرحسین سیادت