نویسنده = ������������������� ����������
ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب T 293HEK با بیان بالای 3Tim

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2312-2323

مونا مبلغ ناصری؛ حسین خان‌احمد؛ ویدا همایونی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ منصور صالحی؛ ایلناز رحیم‌منش؛ راضیه تقی‌زاده؛ مهسا کلاهدوز