نویسنده = �������������������� ��������
بهینه‌سازی پارامترهای درمان تومورهای سارکومای بافت نرم به روش الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 955-969

کریم قاضی‌خانلو ثانی؛ سید محمد فیروزآبادی؛ لیلا آقاقزوینی؛ حبیب اله محمودزاده