نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی تأثیر دو نوع روش تمرین درمانی بر روی بهبود بی‌اختیاری ادرار استرسی در زنان

دوره 34، شماره 378، خرداد و تیر 1395، صفحه 341-346

آناهیتا ترک‌زاده؛ عباسعلی پورمؤمنی؛ مهتاب ضرغام


تأثیر کینزیوتیپینگ عضله‌ی گاسترکنمیوس روی تعادل و اسپاستیسیته در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی مزمن

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 467-478

فاطمه جلایی؛ عباسعلی پورمومنی؛ محمد تقی کریمی؛ حمزه بهارلویی