نویسنده = ���������� �������������� ����������
اخذ نمونه‌ی خون از خرگوش آزمایشگاهی

دوره 33، شماره 338، مرداد و شهریور 1394، صفحه 917-923

سیاوش احمدی نوربخش؛ عصمت میراب‌زاده اردکانی