نویسنده = نفیسه اسمعیل
بررسی میزان توافق بین یافته‌های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص کبد چرب غیر الکلی

دوره 37، شماره 548، آذر و دی 1398، صفحه 1180-1184

10.22122/jims.v37i548.11416

اشرف محبوبی؛ حبیب فرهمند؛ ناصر قائمیان؛ جعفر احمدی؛ سعید بهشتیان‌نژاد؛ سکینه کمال آهنگر


بررسی میزان بیان BCL6 در لنفوسیت‌های CD38+ B خون محیطی بیماران مبتلا به نقص ایمنی شایع متغیر (CVID)

دوره 35، شماره 432، خرداد و تیر 1396، صفحه 629-634

فائزه عباسی راد؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ نفیسه اسمعیل؛ شکراله فرخی؛ رویا شرکت؛ رضا یزدانی؛ ساناز افشار قاسملو


مقایسه‌ی تمایز سلول‌های B به پلاسمابلاست در حضور محرک‌های Anti-human CD40 و Anti-IgM f(ab)`2 و یا لیپوپلی‌ساکارید (LPS) و Anti-human CD40 (در شرایط آزمایشگاه)

دوره 35، شماره 427، خرداد و تیر 1396، صفحه 440-446

ساناز افشار قاسملو؛ نفیسه اسمعیل؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ عباس رضایی؛ رضا یزدانی؛ فائزه عباسی‌راد