نویسنده = ������������ ����������
بررسی تعادل ایستگاهی و ارتباط آن با میزان ترس از افتادن در بیماران دچار سکته‌ی مغزی

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2225-2231

مهسا کاویانی؛ محمدتقی کریمی؛ الهام حیدری؛ فریبرز خوروش؛ رخساره معمار؛ مهناز مروی