نویسنده = بهروز کلیدری
بررسی مقایسه‌ای خصوصیات درد شکمی بعد از اعمال جراحی باریاتریک با دو تکنیک Roux-en-Y Gastric Bypass و One-Anastomosis Gastric Bypass با رویکرد لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به چاقی مفرط

دوره 38، شماره 596، آذر و دی 1399، صفحه 776-782

10.22122/jims.v38i596.12933

محمدرضا زارعی؛ مژگان جوکار؛ نگین لارتی؛ محمد قاسم بندی؛ فرشته برادران فرد؛ بهروز کلیدری؛ حمید مللی


طراحی و تأیید پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به چاقی

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 206-215

مهسا قارزی؛ بهروز کلیدری؛ محسن محمودیه؛ بهزاد ذوالفقاری؛ سمیرا دواشی جمالویی