نویسنده = �������� �������������� ������ �������� ��������
بررسی نتایج درمان جراحی فاشیکتومی بیماران مبتلا به دوپویترن

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 285-290

ابوالقاسم زارع‌زاده؛ عبدالرسول لایقی؛ سید محمد حسین جمال الدینی