نویسنده = جعفر نصیری
بررسی علل و عوامل خطر ابتلا به کرنیکتروس در بیماران مراجعه‌ کننده به درمانگاه نورولوژی کودکان در سال‌های 95-1390

دوره 36، شماره 485، مرداد و شهریور 1397، صفحه 712-716

10.22122/jims.v36i485.10118

جعفر نصیری؛ محمدرضا قضاوی؛ محمدعلی پورمیرزایی؛ عبدالرحیم پاک


بررسی عوارض سدیم والپروات در کودکان 15-2 ساله‌ی مبتلا به صرع و میگرن

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 707-711

امید یقینی؛ جعفر نصیری؛ پریسا نصر اصفهانی