نویسنده = ��������������������� ������������������
تأثیر پروبیوتیک در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2448-2454

معصومه عابدینی؛ پدرام عطایی؛ عبدالرحیم افخم‌زاده؛ مریم سیف ‌منش؛ بنفشه صداقت