نویسنده = ������������������ ����������
التهاب مزمن خفیف: علل و اثرات آن

دوره 34، شماره 379، خرداد و تیر 1395، صفحه 408-421

فرشته اصغرزاده؛ رضا روزبهانی؛ مجید خزاعی