نویسنده = ������������ ����������
مقایسه‌ی میزان موفقیت کاشت ابرو در بیماران تاتو شده با بیماران بدون تاتو

دوره 34، شماره 372، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 126-133

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ الهه هفت برادران؛ مسعود بقائی؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی؛ امین عابدینی