نویسنده = ������������������ ����������
لایه‌ی اشک در بیماران مایوپ با خشکی متوسط چشم، قبل و بعد از عمل جراحی Photorefractive Keratectomy (PRK)

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 775-779

الهام تنباکویی؛ محمد آقازاده امیری؛ سید محمد قریشی؛ سید مهدی طباطبایی؛ محدثه محمدی‌نیا