نویسنده = ریحانک طلاکوب
مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون اینتراکاف بر گلودرد و سرفه‌ی ‌بعد از عمل جراحی

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1560-1565

10.22122/jims.v36i509.10614

میترا جبل‌عاملی؛ آزاده بهادری؛ ریحانک طلاکوب؛ فاطمه حبیبی


مقایسه‌ی تأثیر پیش‌داروی پروپوفول با دگزامتازون در کاهش سرفه‌ی ناشی از فنتانیل

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 251-256

10.22122/jims.v36i472.8787

ریحانک طلاکوب؛ آناهیتا هیرمن‌پور؛ پریسا جلیلیان‌فر؛ طاهره غلام‌زاده


بررسی تأثیر کتامین و دگزامتازون بر روی فراوانی و شدت سرفه‌ی ناشی از فنتانیل

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 104-110

10.22122/jims.v36i468.8786

ریحانک طلاکوب؛ آناهیتا هیرمن‌پور؛ طاهره غلام‌زاده؛ پریسا جلیلیان‌فر


ارتباط خشونت صدای ناشی از لوله‌گذاری داخل تراشه با برخی از مشخصات فردی و بالینی بیماران تحت عمل جراحی

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 249-255

سعید عباسی؛ ریحانک طلاکوب؛ مریم علی‌محمدی؛ بی‌بی مالکی


بررسی مقایسه‌ای اثر دگزامتازون، اندانسترون و کتامین وریدی در پیش‌گیری از لرز پس از عمل جراحی سزارین تحت بیهوشی عمومی

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 310-317

آناهیتا هیرمن‌پور؛ ریحانک طلاکوب؛ ندا محمد صالحی؛ معصومه تقیان