نویسنده = مجید برکتین
تأثیر تمرینات در آب بر QT قلبی بر روی بیماران مبتلا به اختلال هول (Panic)

دوره 35، شماره 452، آذر و دی 1396، صفحه 1483-1489

شیوا علمازاده؛ خسرو ابراهیم؛ فرشاد غزالیان؛ مجید برکتین


ارایه‌ی روشی به منظور تشخیص اختلال خفیف شناختی مبتنی بر آنتروپی تقریبی

دوره 34، شماره 407، آذر و دی 1395، صفحه 1356-1361

تهمینه شبانیان بروجنی؛ سعید کرمانی؛ مجید برکتین؛ مسعود کاشف‌پور