نویسنده = مجتبی رحیمی ورپشتی
بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر درد، تهوع و استفراغ، میزان مصرف مخدر و داروی هوشبر مورد نیاز در اعمال جراحی پیوند قرنیه و ترمیم جداشدگی شبکیه

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 278-284

مجتبی رحیمی ورپشتی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ آنسه صالح‌نیا؛ کامران منتظری؛ امیر شفا


بررسی تأثیر سن و جنسیت بر شدت درد حاد بعد از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی

دوره 34، شماره 414، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1627-1633

داریوش مرادی فارسانی؛ خسرو نقیبی؛ شیوا طاهری؛ بابک علی کیایی؛ مجتبی رحیمی ورپشتی