نویسنده = حسین اکبری اقدم
توزیع فراوانی ادم استخوانی و محل‌های آناتومیک شایع آن در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی

دوره 38، شماره 605، بهمن و اسفند 1399، صفحه 965-970

10.22122/jims.v38i605.12623

مهدی مطیفی فرد؛ حسین اکبری اقدم؛ امین لچینانی


بررسی مرگ و میر یک ساله‌ی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک دز ویتامین D عضلانی

دوره 36، شماره 483، مرداد و شهریور 1397، صفحه 651-657

10.22122/jims.v36i483.10026

حسین اکبری اقدم؛ حمیدرضا حاجی هاشمی؛ داود کاظمی؛ هادی روانبد


بررسی تأثیر تمرینات دست بر کارکرد و نقایص فیزیکی بیماران با استئوآرتریت دست

دوره 35، شماره 462، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1879-1884

10.22122/jims.v35i462.8998

مجید فرهادیان؛ زهرا مروتی؛ علیرضا شمس‌الدینی؛ حسین اکبری اقدم؛ فرزانه صابری