نویسنده = گیتی ازگلی
مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19

دوره 40، شماره 687، مهر و آبان 1401، صفحه 718-728

10.48305/jims.v40.i687.0718

فرشته قهرمانی؛ لیلا علیزاده؛ مرجان هوایی؛ الناز حاجی رفیعی؛ سیده مریم خلیلی؛ گیتی ازگلی؛ ماهرخ دولتیان


ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی ‌فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carol

دوره 40، شماره 665، خرداد و تیر 1401، صفحه 194-201

10.48305/jims.v40.i665.0194

مژده بنائی؛ گیتی ازگلی؛ مریم بهشتی نسب؛ نورالسادات کریمان


خودکارامدی جنسی و پیشگویی‌کننده‌های آن در زنان مبتلا به Multiple Sclerosis

دوره 37، شماره 526، خرداد و تیر 1398، صفحه 508-516

10.22122/jims.v37i526.11827

ویدا قاسمی؛ معصومه سیمبر؛ گیتی ازگلی؛ سید مسعود نبوی؛ حمید علوی مجد؛ مریم سادات میرشفایی