نویسنده = �������������� ����������
شیوع عوارض و بیماری‌های دوران نارسی در بین هزار نوزاد نارس کمتر از 1500 گرم در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 35، شماره 464، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1974-1979

10.22122/jims.v35i464.9473

امیرمحمد آرمانیان؛ بهزاد برکتین؛ فاطمه سهرابی؛ نیما صالحی‌مهر


بررسی تأثیر ویتامین E بر روی عوارض نارسی در نوزادان نارس

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1185-1191

بهزاد برکتین؛ امیرمحمد آرمانیان؛ مریم فرقدانی؛ علی صفائی؛ آرمین‌دخت شاه‌ثنایی؛ سمیرا سرائیان