نویسنده = ���������������� ����������
بررسی ارتباط اختلالات روان‌شناختی و عوامل اجتماعی- اقتصادی با بزهکاری نوجوانان

دوره 35، شماره 418، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 77-83

سیدابوالفضل قریشی؛ لیلا کلهر؛ سعیده مظلوم‌زاده؛ محمدرضا حسین طهرانی؛ فاطمه اسکندری