نویسنده = سید مهدی حسنیان مهر
بررسی مکانیسم اثر انالاپریل، مهار کننده‌ی آنزیم تبدیل کننده‌ی آنژیوتانسین (ACE)، بر تکثیر، آپوپتوز و مهاجرت سلول‌های سرطانی کولورکتال

دوره 38، شماره 581، مرداد و شهریور 1399، صفحه 442-449

10.22122/jims.v38i581.12827

اسما مصطفی‌پور؛ جواد بهارآرا؛ مجید خزاعی؛ امیر آوان؛ سید مهدی حسنیان مهر


ارتقای صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق طراحی و اجرای آموزش بین حرفه‌ای

دوره 36، شماره 496، مهر و آبان 1397، صفحه 1106-1115

10.22122/jims.v36i496.10574

مجید خزاعی؛ حسین کریمی مونقی؛ سید مهدی حسنیان؛ امیر آوان


مطالعات بالینی بر روی اثرات زعفران در بیماری‌های مختلف

دوره 35، شماره 456، آذر و دی 1396، صفحه 1690-1699

10.22122/jims.v35i456.8675

نسترن رضایی؛ سید مهدی حسنیان؛ امیر آوان؛ مجید خزاعی


نقش کورکومین در پیش‌گیری و درمان سرطان روده‌ی بزرگ و مکانیسم‌های آن

دوره 35، شماره 441، مهر و آبان 1396، صفحه 969-977

ریحانه مرادی مرجانه؛ سید مهدی حسنیان؛ امیر آوان؛ مجید خزاعی


اثر کروسین بر بیماری‌های التهابی روده

دوره 34، شماره 414، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1640-1647

نسترن رضائی؛ امیر آوان؛ سید مهدی حسنیان مهر؛ مجید خزاعی