نویسنده = طاهره اعتراف اسکوئی
اطلاعات دارویی بیماران: وضعیت فعلی، چالش‌ها و فناوری اطلاعات

دوره 41، شماره 707، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 69-82

10.48305/jims.v41.i707.0069

طاهره اعتراف اسکوئی؛ وحیده زارع گاوگانی؛ طاها صمدسلطانی؛ مسلم نجفی؛ مینا محامی اسکویی


بررسی اطلاعات دارویی در برگه‌های راهنمای دارویی آنتی‌بیوتیک‌های کودکان در ایران

دوره 37، شماره 552، آذر و دی 1398، صفحه 1263-1271

10.22122/jims.v37i552.12518

وحیده زارع گاوگانی؛ زهرا احمدپور؛ مسلم نجفی؛ طاهره اعتراف اسکوئی


بررسی اثرات ضد التهابی نئوستیگمین در مدل التهابی حاد Air Pouch در موش صحرایی نر

دوره 37، شماره 543، مهر و آبان 1398، صفحه 1092-1099

10.22122/jims.v37i543.12449

ایمان حاج‌حسن؛ پروین قدیمی؛ مسلم نجفی؛ لیلا روشنگر؛ طاهره اعتراف اسکوئی


اثرات ال-کارنیتین بر روی پارامترهای التهابی و آنژیوژنز در مدل التهابی Air Pouch در موش صحرایی

دوره 35، شماره 437، مرداد و شهریور 1396، صفحه 807-813

طاهره اعتراف اسکوئی؛ حامد قاسم اوغلی؛ مسلم نجفی