نویسنده = محمد رضا عربستانی
سنجش میزان بیان ژن‌های mecA و blaZ در سویه‌های Staphylococcus Aureus مقاوم به متی‌سیلین و تعیین ارتباط الگوی بیان ژنی آن‌ها

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1062-1067

حامد طهماسبی؛ بهروز زینی؛ ساناز ده‌باشی؛ حمید معتمدی؛ مهسا وفایی‌فر؛ فریبا کرامت؛ محمد رضا عربستانی