نویسنده = زهره کشاورز
مقایسه‌ی کارکرد و صمیمیت جنسی در زنان با سقط مکرر و زنان بدون سقط مکرر

دوره 37، شماره 533، مرداد و شهریور 1398، صفحه 768-774

10.22122/jims.v37i533.12181

وجیهه حسن‌پور؛ زهره کشاورز؛ سیدعلی آذین؛ سهیلا انصاری‌پور؛ عرفان قاسمی


مقابله با نارسایی اولیه‌ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 37، شماره 529، مرداد و شهریور 1398، صفحه 608-616

10.22122/jims.v37i529.11019

سمیرا گلعذار؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ عباس عبادی؛ زهره کشاورز؛ فرید زایری


بررسی تأثیر فیتواستروژن‌ها بر علایم یائسگی: یک مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-459

10.22122/jims.v36i477.9503

زهره کشاورز؛ سمیرا گلعذار؛ محبوبه حاجی فقها؛ شیوا علیزاده