نویسنده = محمد ربانی
مقایسه‌ی اثر ال-کارنیتین در مراحل مختلف بارداری بر اختلال حافظه‌ی ناشی از مواجهه با الکل در فرزندان بالغ رت

دوره 40، شماره 667، خرداد و تیر 1401، صفحه 223-230

10.48305/jims.v40.i667.0223

زهرا ایران پور؛ علی حسینی شریف‌آباد؛ محمد ربانی؛ محمد سیدآبادی


ارزیابی درون‌تن ایمنی فیوژن پروتئین DT386-BR2 به عنوان یک کاندیدای دارویی ضد سرطان در مدل موشی

دوره 35، شماره 433، مرداد و شهریور 1396، صفحه 655-661

فاطمه شفیعی؛ راضیه انتشاری؛ محمد ربانی؛ علی جهانیان نجف آبادی