نویسنده = ��������������������� ������
ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شاخص‌های سندرم متابولیک و پایش فشار خون 24 ساعته در افراد با پرفشاری خون اولیه

دوره 38، شماره 599، آذر و دی 1399، صفحه 831-836

10.22122/jims.v38i599.12772

سمیرا فرجی؛ رضا حاجی‌زاده؛ رسول زرین؛ بهزاد رحیمی درآباد


بررسی ارتباط گروه‌های خونی با میزان مرگ و میر بیمارستانی بیماران مبتلا به دایسکشن آئورت توراسیک

دوره 37، شماره 545، آذر و دی 1398، صفحه 1123-1128

10.22122/jims.v37i545.11882

احمد سپرهم؛ رضا حاجی‌زاده؛ عبدالمحمد رنجبر؛ آروین ذابح؛ معصومه جهان‌افروز


بررسی سطح سرمی انسولین ناشتا در بیماران غیر مبتلا به دیابت با آنژیوگرافی کرونری طبیعی و غیر طبیعی

دوره 37، شماره 518، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 198-204

10.22122/jims.v37i518.11369

علی سلیمانی؛ رضا حاجی‌زاده؛ کمال خادم وطنی؛ امیر حاجی‌زاده؛ اسماعیل عباسی