نویسنده = مرتضی سدهی
مقایسه‌ی اثرات داروهای تجویز شده بر رخداد و تعداد حملات بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1557-1563

10.22122/jims.v35i454.8813

مرجان جمالیان؛ وحید شایگان‌نژاد؛ سلیمان خیری؛ مرتضی سدهی؛ امید میر مسیب