نویسنده = محمدجواد طراحی
ارتباط شدت بیماری آسم با شدت علایم اضطراب و افسردگی: یک مطالعه‌ی مقطعی

دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398، صفحه 404-411

10.22122/jims.v37i524.11161

غلامرضا خیرآبادی؛ حمید روحی بروجنی؛ محمدجواد طراحی؛ پوریا روحی؛ تورج شیخانی؛ غزاله شیخانی


بررسی مقایسه‌ای عوارض زخم در برش‌ جراحی به روش‌های خط وسط (Midline) و L معکوس در اعمال جراحی لاپاراتومی

دوره 35، شماره 463، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1916-1922

10.22122/jims.v35i463.8836

بهنام صانعی؛ اسداله روشنی؛ محمدجواد طراحی؛ فرزاد کاکایی