نویسنده = ���������� ���������� ��������
ارتباط طول تروکانتر بزرگ استخوان فمور تا اپی‌کندیل لترال فمور با طول فاصله‌ی تیپ اوله کرانون تا تیپ انگشت 5 دست

دوره 40، شماره 675، مرداد 1401، صفحه 429-434

10.48305/jims.v40.i675.0429

حسین اکبری اقدم؛ محمدعلی طالبی دستنایی؛ مهشید تل‌لو؛ زهرا شکران اردکانی


تأثیر تزریق خون اتولوگ و Dry Needling در درمان سندرم آرنج تنیس‌بازان مقاوم به درمان

دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 771-777

10.22122/jims.v39i645.14404

راضیه مغروری؛ عمار عامری؛ محمد دهقانی؛ حسین اکبری اقدم؛ مقداد رحمانی؛ محمدرضا پیری اردکانی؛ مژگان آقایی


مقایسه‌ی نتایج جراحی انتقال تاندون به دو روش در فلج ناشی از آسیب ایزوله‌ی انتهای عصب Median

دوره 35، شماره 457، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1714-1719

10.22122/jims.v35i457.8906

ابوالقاسم زارع‌زاده؛ حسین اکبری اقدم؛ هادی روان‌بد؛ پویا رجب‌زاده