نویسنده = علیرضا صفاییان
بررسی کارایی واکسن آنفلوانزا و عوامل مؤثر در پذیرش تزریق واکسن در کارکنان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1397

دوره 38، شماره 592، مهر و آبان 1399، صفحه 686-693

10.22122/jims.v38i592.12812

آناهیتا بابک؛ محمدرضا عبداله‌زاده؛ منیژه شمس؛ علیرضا صفائیان


علل غیبت از کار به علت بیماری در پرسنل بهداشتی- درمانی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1397

دوره 38، شماره 588، مهر و آبان 1399، صفحه 609-614

10.22122/jims.v38i588.12803

علیرضا صفاییان؛ آناهیتا بابک؛ حسین افریچه؛ حمید اصلانی


رضایت شغلی پرسنل مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های 97-1396

دوره 38، شماره 565، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 99-106

10.22122/jims.v38i565.12456

علیرضا صفاییان؛ شادی جهانبخشی؛ سید محمد فاطمی؛ فیروزه عباسی


بررسی وضعیت استرس شغلی و روش‌های مدیریت استرس در پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان‌‌های منتخب شهرستان یزد

دوره 36، شماره 510، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1608-1615

10.22122/jims.v36i510.10989

علیرضا صفائیان؛ مجید حاجی‌مقصودی؛ پرستو گلشیری؛ لیلی محمودی میمند


بررسی ارتباط شیفت کاری با قند خون ناشتا و پروفایل لیپید در شاغلین شهر اصفهان در سال 1394

دوره 36، شماره 467، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 77-82

10.22122/jims.v36i467.9202

آرین گلاب بخش؛ علیرضا صفاییان؛ نگاه توکلی‌فرد؛ متین خانه زرین؛ سید علیرضا مرتضوی


بررسی تأثیر شیفت کاری بر فشار خون و شاخص‌ توده‌ی بدنی جمعیت شاغل شهر اصفهان

دوره 35، شماره 457، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1720-1724

10.22122/jims.v35i457.9203

متین خانه زرین؛ علیرضا صفاییان؛ نگاه توکلی‌فرد؛ آرین گلاب‌بخش؛ سید علیرضا مرتضوی