نویسنده = ������������������ ��������
اثر حفاظتی بروملین در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنول‌آ بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

دوره 40، شماره 679، مرداد و شهریور 1401، صفحه 524-531

10.48305/jims.v40.i679.0524

کاوه خزائیل؛ عباس صادقی؛ جواد جمشیدیان؛ رضا جهانگیری


اثر بروملین بر ناهنجاری‌های ظاهری ناشی از بیس‌فنول‌آ در جنین موش صحرایی

دوره 35، شماره 452، آذر و دی 1396، صفحه 1496-1503

کاوه خزائیل؛ جواد جمشیدیان؛ محمود خاکساری مهابادی؛ نرگس ذوالفقاری