نویسنده = ��������������������� ��������
ررسی RNA بلند غیر کدکننده NORAD در بافت تومور پستان زنان ایرانی

دوره 40، شماره 677، مرداد و شهریور 1401، صفحه 467-473

10.48305/jims.v40.i677.0467

غزل اورک؛ مریم چراغ‌زاده؛ فاطمه مقصودی؛ فرشته عاملی؛ مریم عادلی پور


بررسی غلظت‌های مختلف پلاسمای غنی از پلاکت بر تمایز استئوبلاستی سلول‌های استرومای مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی

دوره 36، شماره 466، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 56-63

10.22122/jims.v36i466.9039

مریم چراغ‌زاده؛ علیرضا خیراله؛ هنا حنایی اهواز؛ حمید گله‌داری