نویسنده = حمیدرضا شتابی
ارزیابی علل اتیولوژیک نارسایی پره‌رنال کلیه و رابدومیولیز در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 36، شماره 506، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1472-1478

10.22122/jims.v36i506.10525

حسین محجوبی‌پور؛ مجتبی رحیمی؛ حمیدرضا شتابی؛ ابولفضل پایین‌محلی