نویسنده = ������������ ������ ���������������������
امکان شناسایی آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg) به روش Enzyme-Linked Aptamer Assay و مقایسه‌ی آن با روش Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 233-240

10.22122/jims.v36i471.9727

حمیدرضا میانه‌ساز؛ حسین خان‌احمد؛ مینا میریان؛ مریم بشتام؛ سید نظام‌الدین حسینی