نویسنده = ������������������� ����������������������� ��������
بررسی شیوع اختلالات اسید- باز در بیماران با مسمومیت حاد بستری در واحد مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان خورشید اصفهان

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1554-1559

10.22122/jims.v36i509.10325

نسترن ایزدی‌مود؛ زهرا حاج‌محمدی حسین‌آبادی؛ میرعلی محمد سبزقبایی؛ مرجان منصوریان