نویسنده = ������������ �������� ������������������
ارزیابی انواع آنمی در بیماران مبتلا به انواع بیماری التهابی روده تحت درمان دارویی

دوره 36، شماره 490، مهر و آبان 1397، صفحه 884-889

10.22122/jims.v36i490.10351

سید محمدحسن امامی؛ علی غروی‌نیا؛ محمد عمادالدین حبیبی؛ فرزانه حبیبی؛ صادق برادران مهدوی؛ عبدالمهدی بقایی