نویسنده = کرامت‌اله رحمانیان
تجربه‌ی زیسته‌ی بیماران بهبود یافته از کووید-19

دوره 41، شماره 719، خرداد و تیر 1402، صفحه 354-363

10.48305/jims.v41.i719.0354

مجتبی حمایت‌خواه؛ محمد محمد خادم الحسینی؛ وحید رحمانیان؛ کرامت‌اله رحمانیان؛ محمد جوکار


برآورد اندازه‌ی جمعیت گروه‌های پرخطر برای HIV/AIDS در مردان با استفاده از روش بسط شبکه‌ای در جنوب ایران، 1396

دوره 36، شماره 512، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1662-1669

10.22122/jims.v36i512.11086

مجتبی حمایت‌خواه؛ وحید رحمانیان؛ کرامت‌اله رحمانیان؛ علی اکبر حقدوست