نویسنده = محمد شفیعی
فراوانی آللی دو پلی‌مورفیسم (rs1815739)و (rs2228570) در ژن‌های آلفا اکتینین3 و رسپتور جذب ویتامین D در جمعیت ورزشکاران

دوره 41، شماره 733، مهر و آبان 1402، صفحه 743-750

10.48305/jims.v41.i733.0743

فاطمه افخمی؛ حمید گله داری؛ محمد رمی؛ محمد شفیعی؛ حافظ عیناوی


تأثیر همگرایی فاکتور رشد تغییر دهنده‌ی بتا (TGF-β) و هایپراسمولاریتی بر تمایز غضروفی و کاهش استخوانی شدن بافت تازه سنتز شده

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-107

10.22122/jims.v37i515.11087

الهام کنار؛ سعید رضا خاتمی؛ هنا حنایی اهواز؛ محمد شفیعی؛ محمدرضا حجاری