نویسنده = ������������ ��������������
افزایش سطح بیان SNHG5 در افراد مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن در مقایسه با افراد نرمال

دوره 40، شماره 659، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 62-68

10.48305/jims.2022.16290

زهرا شاه پوری ارانی؛ محمدرضا حجاری؛ جواد محمدی اصل؛ نجم‌الدین ساکی


تأثیر همگرایی فاکتور رشد تغییر دهنده‌ی بتا (TGF-β) و هایپراسمولاریتی بر تمایز غضروفی و کاهش استخوانی شدن بافت تازه سنتز شده

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-107

10.22122/jims.v37i515.11087

الهام کنار؛ سعید رضا خاتمی؛ هنا حنایی اهواز؛ محمد شفیعی؛ محمدرضا حجاری